Başkanın Davet Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk ŞENTÜRK

  

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği olarak; 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu yayımlandığı 2007 yılından bu yana jeotermal elektrik santral yatırımlarımız her yıl en az %50 oranında büyüyerek devam etmekte ve kurulu gücümüz 860 MWe’ a, toplam lisans büyüklüğümüz ise 1320 MWe’ a ulaşmış bulunmaktadır. Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları olarak hedefimiz ülkemizdeki yenilenebilir enerji kaynaklarının en başında gelen milli, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından olan jeotermal enerjiden elektrik üreten ülkeler arasında ülkemizi ilk sıralara yükseltmek, ülkemizde enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve enerji arz güvenliğine katkıda bulunmaktır.


Bu çerçevede sektörün daha hızlı büyümesine katkı sağlamak için Jeotermal sektöründeki teknolojik yeniliklerin anlatılacağı 9 Şubat 2017 günü Ankara Bilkent Otel’de, Derneğimiz üyesi kurumların Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımları ile saat 9.30’da başlayacak ve tüm gün devam edecek olan kongremizi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün destekleri ile düzenleyeceğiz.


Kongremizde sizleri de aramızda görmekten onur duyarız.